Ja, dat kan. Een groepsverzekering is er niet alleen als appeltje voor de dorst. U kan ze ook aanwenden om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen. Wilt u een nieuwe veranda of badkamer, uw tuin heraanleggen of een gloednieuw huis bouwen of er één kopen? Dan kan het een goed idee zijn om hiervoor uw groepsverzekering te gebruiken.

Er zijn drie manieren om dat te doen: via een voorschot, een lening met een wedersamenstelling of een inpandgeving.

Via een voorschot

De meest voorkomende vorm is het opnemen van een voorschot op de groepsverzekering. In dat geval kan u een groot deel (doorgaans 60 à 70%) van wat u al bijeen spaarde in de groepsverzekering, de zogenaamde “reserve”, als voorschot opvragen voor een aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed.

U moet op dit bedrag jaarlijks intresten betalen. Het ontleende bedrag wordt ofwel door uzelf terugbetaald (bijvoorbeeld wanneer u het vastgoed terug verkoopt) ofwel in mindering gebracht van de uiteindelijke uitkering van uw groepsverzekering.

Via een lening met wedersamenstelling

Bij een lening met wedersamenstelling gaat u een lening bij een financiële instelling aan zonder dat u tijdens de looptijd kapitaal aflost. Wanneer uw groepsverzekering uitbetaald wordt, wordt het volledige geleende bedrag terugbetaald via het kapitaal van de groepsverzekering. Dat is ofwel wanneer u op pensioen gaat ofwel indien u eerder zou overlijden.

Let wel: de financiële instelling zal een interest aanrekenen op het geleende bedrag. In de praktijk kan men kiezen om deze intresten jaarlijks aan deze instelling te betalen dan wel om deze te laten oprenten en deze bij de terugbetaling van het geleende bedrag via de uitkering van de groepsverzekering te laten betalen. Omdat u geen kapitaal terugbetaalt, vermindert het bedrag aan interesten niet, zoals dat het geval is bij een “gewone” hypothecaire lening.

Via een inpandgeving

U kan tevens uw groepsverzekering in pand geven bij de financiële instelling die een krediet verstrekt. De groepsverzekering dient in deze constructie slechts als waarborg voor de terugbetaling van deze lening. Zo kan bijvoorbeeld de overlijdensdekking van de groepsverzekering in pand gegeven worden. In dat geval zal bij overlijden van de verzekerde het overlijdenskapitaal gebruikt worden om het openstaande leningsbedrag terug te betalen.

Zijn er voorwaarden?

Bovenstaande mogelijkheden moeten in uw pensioenreglement voorzien zijn en het onroerend goed moet in de Europese Unie liggen.
Voorts speelt het geen rol of het nu om een nieuwe keuken of een nieuw huis gaat en maakt het ook niet uit waarvoor u het onroerend goed wenst te gebruiken: om in te wonen, te verhuren,…