Je risico's de baas

De loonnorm die de regering recent vastgelegd heeft, voorziet geen loonsverhoging tot en met 2014. Kan ik als werkgever nog een groepsverzekering afsluiten of mijn bijdrage aan de groepsverzekering verhogen?

De loonnorm beperkt de maximale loonsopslag bovenop de indexaanpassing en de baremieke loonsverhogingen voor 2013 en 2014 tot 0%. Terwijl andere jaren deze loonnorm beslist werd via een interprofessioneel akkoord tussen de sociale partners werd deze nu vastgelegd door de regering, waardoor er niet van afgeweken kan worden. Ondanks deze loonnorm kan u extra inzetten op de groepsverzekering van uw werknemers.

Via een groepsverzekering kan uw personeel een aanvullend pensioen opbouwen. Uw werknemers kunnen daarvoor zelf een bijdrage storten, maar ook u kan als werkgever daar bovenop een bijdrage storten voor hun groepsverzekering als extralegaal voordeel.

Het geld dat u als werkgever betaalt voor de opbouw van hun aanvullend pensioen telt in principe mee voor de loonnorm. Toch zijn er nog mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Bestaande pensioenplannen

Pensioenplannen die al bestaan op 1 januari 2013 of waarvan de invoering al vastgelegd was vóór 2013, vallen niet onder de loonnorm, althans voor zover de voordelen ervan niet verhoogd worden in 2013 of 2014.

Het is eveneens mogelijk dat de salarissen stijgen omwille van indexeringen of barema’s. De verhogingen van de werkgeversbijdrage voor een groepsverzekering die daar het gevolg van zijn vallen buiten de loonnorm.

Sociale pensioenplannen

Een sociaal pensioenplan valt niet onder de loonnorm. Daar behoudt u in 2013 en 2014 met andere woorden de vrijheid om de werkgeversbijdrage te verhogen of een sociaal pensioenplan aan te gaan.

Sociale pensioenplannen moeten voldoen aan enkele wettelijke voorwaarden, zoals solidariteitstoezeggingen bevatten, bv. het verder betalen van de pensioenbijdrage wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is of bijvoorbeeld ouderschapsverlof neemt.

Persoonlijke bijdragen

De invoering van een plan met uitsluitend persoonlijke bijdragen van de werknemers blijft mogelijk. In bestaande plannen kunnen de bijdragen van de werknemers eveneens worden verhoogd. U kan dan, wanneer een volgend interprofessioneel akkoord wat meer ruimte voor loonsopslag toelaat, hier nog altijd werkgeversbijdragen aan toevoegen.

Omzetting van andere voordelen

Wilt u in 2013 of 2014 een niet-sociaal pensioenplan invoeren of een bestaand niet-sociaal pensioenplan uitbreiden? Dan kan dat ook door bestaande extralegale voordelen of vergoedingen om te zetten in bijdragen voor een pensioenplan. Omdat er dan geen sprake is van een werkelijke loonsverhoging, telt dit niet mee voor de loonnorm.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden om een pensioenplan in te voeren of uit te breiden in het licht van de huidige loonnorm, raden wij aan om contact op te nemen met uw tussenpersoon, uw verzekeraar of uw sociaal secretariaat.