Je risico's de baas

Na acht maanden bij mijn werkgever wil ik andere horizonten opzoeken. Wat gebeurt er met mijn groepsverzekering?

Wie van werk verandert, behoudt in principe het bedrag dat gespaard werd in de groepsverzekering. In bepaalde situaties is wel een minimum periode van aansluiting vereist.

In 2004 werd de wetgeving rond de aanvullende pensioenen aangepast. Deze wet bepaalt onder meer wat er met je aanvullend pensioen gebeurt als je van werk verandert. Er is een onderscheid tussen werknemersbijdragen, die van je nettoloon worden ingehouden, en werkgeversbijdragen, die je werkgever voor jou in je groepsverzekering stort als extralegaal voordeel.

De werknemersbijdragen

Je kunt als werknemer steeds aanspraak maken op het gespaarde pensioenbedrag dat je opgebouwd hebt met je werknemersbijdragen. Tot op het moment van uittreding verdien je jaarlijks een minimum rendement. Tot 2016 bedroeg dit minimum rendement 3,75%. Vanaf 2016 is dit minimum rendement gelijk aan 1,75%.

De werkgeversbijdragen

Voor wat betreft de premies die je werkgever betaalt, kan het pensioenreglement voorzien dat je minimaal voor een bepaalde periode aangesloten moet zijn bij de pensioentoezegging vooraleer je aanspraak kan maken op de (door werkgeversbijdragen) opgebouwde pensioenrechten. Deze periode mag echter nooit langer zijn dan één jaar.
 

Check of dergelijke clausule in het pensioenreglement is opgenomen. Indien dat zo is, moet je nagaan hoelang je effectief aangesloten was op het ogenblik dat je uit dienst trad. Je blijft trouwens tijdens een gepresteerde opzegperiode aangesloten. Stel dat het reglement in een minimum aansluitingsperiode voorziet van één jaar en je je ontslag indient terwijl je er 9 maanden aan de slag bent en vervolgens nog drie maanden werkt vooraleer je definitief vertrekt, dan ben je in totaal één jaar aangesloten en heb je het recht om de verworven reserves en prestaties “mee te nemen”.

Let wel: het is niet de periode dat je bij je werkgever gewerkt hebt die meetelt, maar wel de periode waarin je werkgever gespaard heeft voor je aanvullend pensioen. Soms is er immers een minimumleeftijd voorzien vanaf wanneer werknemers worden aangesloten bij de groepsverzekering. Deze minimumleeftijd mag echter nooit meer dan 25 jaar bedragen.

Als je meer dan één jaar aangesloten bent, voorziet de wet minimale bedragen waar je in dat geval recht op hebt. Deze bedragen variëren naargelang het type plan waarin je aangesloten was.

Lees ook wat je opties zijn voor wat betreft je aanvullende pensioenrechten wanneer je van werk verandert.