Sinds 2016 wordt je aanvullend pensioen standaard uitbetaald bij de opname van je wettelijk pensioen. In sommige gevallen kan het vroeger, maar nooit vóór je 60e verjaardag. Dat zegt de wet.

Je kan je aanvullend pensioen voortaan nog vóór de wettelijke pensionering opnemen vanaf het ogenblik dat je aan de voorwaarden voldoet om je wettelijk pensioen vervroegd op te nemen maar toch beslist om nog verder te werken. Op mypension.be onder het luik “mijn wettelijk pensioen” kun je raadplegen welke de vroegst mogelijke datum is waarop je jouw wettelijk pensioen kan opnemen (ook P-datum genoemd). Het pensioenreglement moet de mogelijkheid voor een vervroegde opname van je aanvullend pensioen wel expliciet voorzien.

Een andere uitzondering is nog voorzien voor personen die in 2016 de leeftijd van 55 jaar of ouder bereikten. Op voorwaarde dat het pensioenreglement een vervroegde opname expliciet voorziet, kan wie geboren is in 1958 of vroeger zijn aanvullend pensioen nog steeds opnemen op 60 jaar. Voor zij die geboren zijn in 1959, 1960 of 1961 schuift de vroegst mogelijke opnameleeftijd telkens met één jaar op naar respectievelijk 61 jaar, 62 jaar en 63 jaar.

Wie het gespaarde kapitaal opneemt bij pensionering ontvangt netto gemiddeld zowat tachtig procent van het totale bedrag. De rest gaat naar de sociale zekerheid en de fiscus. Welk bruto bedrag u mag verwachten vindt u terug op de jaarlijkse pensioenfiche die u van Sigedis, de beheerder van de overheidsdatabank “aanvullende pensioenen” en/of uw pensioeninstelling of werkgever ontvangt. U kunt uw aanvullend pensioendossier ook steeds online raadplegen onder het luik “mijn aanvullend pensioen” op mypension.be. Meer informatie over de inhoudingen op het aanvullend pensioen vindt u hier.