Je risico's de baas

Via mijn werkgever heb ik een groepsverzekering. Vanaf wanneer kan ik dat aanvullend pensioen opnemen en hoeveel vloeit er naar de fiscus?

De minimumleeftijd voor het opnemen van de pensioenuitkering (onder de vorm van een kapitaal of een rente) is vastgelegd in het pensioenreglement. De wet legt op dat deze minimumleeftijd niet lager dan 60 jaar kan liggen. Vroeger opnemen kan enkel gedeeltelijk en met één specifiek doel: namelijk wanneer men een voorschot op het pensioenkapitaal opneemt om een onroerend goed te financieren. Ook wie vóór zijn 60ste verjaardag verandert van werkgever of stopt met werken kan het gespaarde bedrag niet gewoonweg opnemen.

Wie het gespaarde kapitaal opneemt bij pensionering ontvangt netto gemiddeld zowat tachtig procent van het totale bedrag. De rest gaat naar de sociale zekerheid en de fiscus. Welk bruto bedrag u mag verwachten vindt u terug op de jaarlijkse pensioenfiche die u van uw pensioeninstelling of werkgever ontvangt.

Wie echter blijft werken tot zijn 65ste verjaardag en het aanvullende pensioen dan pas opneemt, zal het bedrag dat naar de fiscus wegvloeit zien afnemen (in dat geval dient de 16,5%-belasting in bovenstaande berekening vervangen te worden door 10%). Indien het aanvullend pensioen op 60- of 61-jarige leeftijd wordt uitgekeerd zonder dat u het wettelijk pensioen opneemt, is een hoger tarief van toepassing (respectievelijk 20% en 18%). Meer informatie over de inhoudingen op het aanvullend pensioen vindt u hier.