In het verleden waren de pensioenplannen voor arbeiders – als er al plannen waren – eerder beperkt. Omdat we naar een gelijkschakeling van het arbeidersstatuut en het bediendenstatuut moeten evolueren, zal ook het aanvullend pensioen op termijn geen onderscheid tussen beide meer mogen maken.

Begin 2014 hebben de sociale partners afgesproken om de kloof tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Tegen 2025 zullen werkgevers geen verschillende pensioenplannen meer mogen aanbieden aan arbeiders en bedienden. Uiteraard blijft het voor de werkgevers wel mogelijk om het aanvullend pensioen te laten variëren tussen personeelsleden, zolang dat op basis van objectieve parameters gebeurt, zoals anciënniteit in het bedrijf of functiecategorie.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.