Je verliest het opgebouwde kapitaal van jouw groepsverzekering uiteraard niet, maar je moet wel kiezen tussen verschillende opties. Je vorige werkgever of zijn verzekeraar zal hiervoor met jou contact opnemen.

  • Je kan het bedrag dat je hebt opgebouwd gewoon bij de verzekeraar van jouw vorige werkgever laten staan volgens de voorwaarden van het pensioenplan. Afhankelijk van de situatie kan het gebeuren dat de overlijdenswaarborg in dat geval wegvalt.
  • Je kan het opgespaarde bedrag ook laten staan bij de verzekeraar van jouw vorige werkgever maar gebruiken voor een overlijdensdekking gelijk aan dat bedrag. In ruil voor een iets lager pensioenkapitaal op einddatum zal de verzekeraar het opgespaarde bedrag bij een vroegtijdig overlijden uitbetalen aan de persoon of personen die daartoe aangeduid staat of staan.
  • Je kan het opgebouwde aanvullende pensioen ook overdragen naar de groepsverzekeraar van jouw nieuwe werkgever. Dat is natuurlijk enkel mogelijk indien die nieuwe werkgever jou ook een groepsverzekering aanbiedt.
  • Je kan het opgebouwde aanvullende pensioen overdragen naar een zogenaamde KB69-pensioeninstelling (groepsverzekeraar, pensioenfonds) die voldoet aan bepaalde wettelijke voorwaarden.

Indien jouw nieuwe werkgever voor jou geen pensioenplan voorziet, kan je ook steeds verder sparen op eigen kracht tot een jaarlijks bedrag van 2.350 euro (dit bedrag geldt voor het jaar 2017 en wordt jaarlijks geïndexeerd). Om van deze optie gebruik te kunnen maken, moet je wel minstens drie en een half jaar lang aangesloten geweest zijn bij de groepsverzekering van je oude werkgever. Je duidt zelf een pensioeninstelling aan waarbij je de pensioenopbouw wenst verder te zetten. Het jaarlijkse belastingvoordeel bedraagt 30% van de gestorte premies, dus 705 euro indien je het maximum spaart dat jaarlijks is toegelaten.