Meestal niet.

Als we over een verkeersboete spreken, dan kan dat enerzijds de boete zijn die je in de brievenbus krijgt omdat je het verkeersreglement niet respecteerde en die je gewoon betaalt, bijvoorbeeld een snelheidsboete, een parkeerboete, … In dat geval heeft de overtreding geen invloed op je verzekering. Zo’n boete berust niet op een veroordeling, maar is een minnelijke schikking. 

Maar het is ook mogelijk dat de inbreuk op het verkeersreglement zodanig ernstig was, dat je voor de rechtbank vervolgd wordt en dat de politierechter je ervoor veroordeelt. Hij of zij kan daarbij (ook) een boete opleggen. In dat geval gaat het om een echte strafrechtelijke veroordeling door de politierechtbank.

Dit kan wel gevolgen hebben voor je verzekering. Op het ogenblik waarop je een (andere) autoverzekering aangaat, krijg je wellicht de vraag of er al straffen werden uitgesproken voor overtredingen. Wie al een straf heeft opgelopen omwille van alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf,… zal dit dus moeten aangeven bij het aangaan van een contract.

De verzekeraar zal dit meenemen in de evaluatie van het risico. Je hebt er alle baat bij om eerlijk en volledig te zijn, want wie bewust liegt of zaken verzwijgt tegen zijn verzekeraar om een hogere premie te ontlopen, riskeert in de problemen te komen wanneer er een ongeval is.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.