Dronken zijn of in dronkenschap verkeren is niet hetzelfde als alcoholintoxicatie.
 
Iemand is dronken als hij zijn evenwicht moeilijk kan houden, als hij met een dubbele tong spreekt,… kortom: als hij de controle over zijn lichaam enigszins verloren is. Wanneer de politie ter plaatse komt bij een ongeval, zal die de betrokken bestuurder(s) veelal een aantal vragen stellen en eventueel een eindje laten lopen of een paar kleine proefjes doen om na te gaan of de bestuurder dronken is of niet. Dit is bijgevolg volledig subjectief en kan verschillen van persoon tot persoon.
 
Alcoholintoxicatie heeft  een meer objectief karakter door het louter aanduiden op de aanwezigheid van alcohol in de uitgeademde lucht. De wegcode bepaalt dat er sprake is van alcoholintoxicatie van zodra de bestuurder 0,22mg/l alcohol in de uitgeademde lucht heeft. Dat komt overeen met 0,5 promille alcohol in het bloed.
 
Het is best mogelijk dat iemand net een te hoog alcoholpromillage in het bloed heeft maar dat hij toch niet dronken is. Anderzijds is het ook mogelijk dat iemand dronken is, zonder dat hij tot aan 0,22 mg/l geraakt indien hij een ademtest zou afleggen. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.