De brandverzekering voor woningen, kleine kmo’s, kleine handelszaken … – “Eenvoudige Risico’s” genoemd – dekt sinds 2006 verplicht natuurrampen, meer bepaald overstromingen, het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen, aardverschuivingen of grondverzakkingen en aardbevingen. 

Wegens de uitzonderlijke aard die een natuurramp kan kenmerken, geeft artikel 130 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen de verzekeraar de mogelijkheid zijn vergoeding per gebeurtenis te beperken door een van de hiertoe vastgelegde formules toe te passen. 

Bij een grote ramp (dus wanneer het totaalbedrag aan vergoedingen dat de verzekeraar voor al zijn verzekerden samen moet betalen zijn vergoedingsplafond overschrijdt) betekent dit concreet dat de verzekeraar de vergoeding die hij per verzekeringsovereenkomst moet betalen kan beperken. De verzekeraar zal zijn verzekerden dan, naargelang zijn vergoedingsgrens, slechts gedeeltelijk vergoeden.

Sinds 2014 zijn de Gewesten bevoegd om te bepalen of zij een vergoeding betalen voor de bedragen boven de individuele vergoedingsplafonds van de verzekeringsondernemingen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.