Ter herinnering: Elke wagen moet verzekerd zijn voor de schade die ermee kan worden toegebracht aan derden. Dat gebeurt met een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA Autoverzekering). Omdat deze verzekering bij wet verplicht is, heeft de wetgever ook voorzien in een “modelovereenkomst” die de voorwaarden ter verzekering oplegt. Wat hieronder over de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering handelt, is gebaseerd op deze Modelovereenkomst. Je verzekeraar mag altijd meer bescherming bieden.

Je Burgerlijke Aansprakelijkheid is beschermd als je met een onverzekerd vervangingsvoertuig rijdt

Deze Modelovereenkomst bepaalt dat de BA Autoverzekering eveneens dekking verleent  wanneer je – omdat jouw eigen voertuig tijdelijk onbruikbaar is - een onverzekerd vervangingsvoertuig bestuurt. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo geniet je deze dekking voor een periode van maximaal 30 dagen, te beginnen op de dag dat jouw eigen voertuig onbruikbaar werd. Bovendien moet het vervangingsvoertuig eigendom van een derde zijn én moet het voor hetzelfde gebruik bestemd zijn. Je kan dus als vervangwagen voor jouw personenwagen bijvoorbeeld geen bestelwagen gebruiken.

De dekking die de BA-verzekeraar biedt voor de vervangwagen geldt alleen voor de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, diens partner en de inwonende kinderen.

Let wel, deze waarborg biedt enkel een oplossing op gebied van de burgerlijke aansprakelijkheid, maar aangezien het voertuig niet voldoet aan de wettelijke verplichting tot verzekering, soms ook gepaardgaand met het feit dat het voertuig niet in orde is op gebied van inschrijving of technische controle, is een strafrechtelijke vervolging nog steeds mogelijk.

Wat met een vervangingswagen van de garage?

Een vervangingswagen van de garage is doorgaans verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Als je een ongeval zou veroorzaken, roep je dus best in de eerste plaats deze verzekering in.

Indien de wagen van de garage toch niet verzekerd zou zijn, dan kan je nog altijd terugvallen op de extra waarborg voor het vervangingsvoertuig, zoals hierboven beschreven.

Is ook de schade aan de vervangwagen gedekt?

De schade aan het voertuig zelf is mogelijk gedekt door een omniumverzekering. Voor je aan het rijden gaat met de vervangwagen, kijk je dat best even na. Als de wagen niet omnium verzekerd is, sta je zelf in voor eventuele stoffelijke schade die je zou veroorzaken aan de vervangwagen.

Hou ook het bedrag van de franchise in de gaten. De meeste wagens in de vervangingspool van een garage zijn omnium verzekerd maar er is vaak wel een hoge franchise mee gemoeid. In geval van stoffelijke schade, is de franchise voor jouw rekening.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.