Ja, een verzekering gewaarborgd inkomen kan soelaas brengen. Dit is een verzekering die je kan opnemen in het salarispakket van je werknemers. Zo bescherm je iedereen die langer dan een maand arbeidsongeschikt is. Het is een aantrekkelijk extralegaal voordeel dat je je werknemers kan aanbieden. Bovendien zijn de premies die je betaalt fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Wanneer een werknemer langere tijd niet meer kan werken, zal het ziekenfonds vanaf de tweede maand ziekteverlof zijn of haar uitkering betalen. Maar deze uitkering ligt een stuk lager dan het normale loon.

Zo valt een werknemer in loonverband na de eerste maand gedurende één jaar terug op 60% van zijn – overigens geplafonneerd – inkomen. Daarna zakt de invaliditeitsuitkering tot 40% voor een samenwonende en tot 60% voor een alleenstaande. Enkel wie iemand ten laste heeft, kan nog 65% van zijn loon als invaliditeitsuitkering krijgen. En dat terwijl bijvoorbeeld de hypotheeklening of huishuur gelijk blijft.

Een verzekering gewaarborgd inkomen zal dit bedrag opkrikken. Hoe meer premie je bereid bent te betalen, hoe meer de verzekering zal tussenkomen. Op die manier kunnen je werknemers bij arbeidsongeschiktheid hun levensstandaard behouden.

Wees ervan bewust dat een verzekering gewaarborgd inkomen niet dient om arbeidsongevallen van arbeiders of bedienden te vergoeden. Daarvoor is er immers de arbeidsongevallenverzekering, die wettelijk verplicht is.

Let op de uitsluitingen

In het contract met de verzekeraar staan een aantal uitsluitingen opgesomd. Welke die uitsluitingen precies zijn, hangt af van de verzekeraar en het gekozen product.

Zo bestaan er contracten die enkel arbeidsongeschiktheid door ziekte dekken terwijl andere polissen tussenkomen bij ziekte én ongevallen.

Ook sommige oorzaken kunnen uitgesloten zijn. Denk maar aan arbeidsongeschiktheid na een ongeval tijdens het beoefenen van een avontuurlijke sport zoals parachutespringen.

Meer weten over een verzekering gewaarborgd inkomen? Klik hier.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.