Je risico's de baas

Ik ben chronisch ziek of gehandicapt en zou graag een hospitalisatieverzekering afsluiten. Betaal ik een hogere premie of kan ik worden geweigerd?

Sinds 1 juli 2007 heeft elke chronisch zieke en gehandicapte, jonger dan 65 jaar, krachtens de wet het recht om een normale hospitalisatieverzekering te sluiten.

De verzekeraar is niet verplicht de specifieke medische uitgaven voor de chronische ziekte of de handicap zelf te vergoeden. Als hij hiervoor opteert, mag hij ook geen hogere premie vragen omwille van die chronische ziekte of handicap.

Voor de kosten waarvoor de verzekeraar niet tussenkomt, heeft de Regering zich in 2007 geëngageerd om een oplossing te vinden door het invoeren van de maximumfactuur (RIZIV).

Alle medische uitgaven die niet verbonden zijn met de chronische ziekte of handicap worden vergoed volgens de normale vergoedingsregels van de hospitalisatieverzekering.