Van zodra jouw hospitalisatieverzekering individueel geworden is, geniet je van een levenslange dekking en kan de verzekeraar de premies of voorwaarden niet zomaar wijzigen. Alleen indexeringen zijn nog mogelijk, of - in bijzondere situaties, met name als de verzekeraar in financiële moeilijkheden verkeert - premieaanpassingen mits toelating van de overheid.

Als je tijdens je carrière verzekerd geweest bent via de werkgever, en bij vertrek of pensionering besluit om met een individuele hospitalisatieverzekering verder te gaan bij dezelfde verzekeraar, moet je geen wachttijd doorlopen en geen medische vragenlijst invullen. Maar de premie van die individuele polis zal hoger liggen omdat je al op leeftijd bent en niet meer in groep verzekerd bent. Meer daarover lees je hier. Een aantal hospitalisatieverzekeraars bieden nu ook producten aan waarbij je doorheen je carrière voor je individuele hospitalisatieverzekering als het ware “spaart”, zodat de premie op de dag van je pensioen niet (erg) verhoogt.

Eens de individuele verzekering loopt, mag je hospitalisatieverzekeraar de premie, de franchise, de vergoedingsplafonds alleen indexeren op de jaarlijkse premievervaldag op grond van het indexcijfer van de consumptieprijzen of het indexcijfer van de kosten van de diensten die gedekt worden door de hospitalisatieverzekeraars (de zogenaamde medische index). De verzekeraar mag ook niet raken aan de verzekeringsvoorwaarden.

De wet laat ook aanpassingen toe als jouw beroepsstatuut of sociale zekerheidsregeling verandert.

De verzekeraar mag jouw contract niet opzeggen, tenzij in uitzonderlijke situaties zoals fraude of wanbetaling van jouw kant uit.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.