Als je een nieuwe levensverzekering of hospitalisatieverzekering wil aangaan, krijg je doorgaans een medische vragenlijst. Daarop moet je het melden als je HIV hebt. Zo kan de verzekeraar je gezondheidstoestand juist inschatten. Maar als je levensverzekering of hospitalisatieverzekering al loopt, is het niet nodig om je verzekeraar in te lichten.

Levensverzekeringen

Niet alle levensverzekeringen bevatten een (aanvullende) overlijdensdekking. Sommige spaarverzekeringen, zoals pensioensparen of langetermijnsparen, bestaan ook in formules zonder overlijdensdekking. Daarbij zal jouw gezondheidstoestand normaal gezien geen rol spelen. Ook wanneer je levensverzekering al liep voordat je wist dat je besmet was – met overlijdensdekking of zonder – heeft de HIV-besmetting geen invloed op je verzekering.

Wanneer je daarentegen een nieuwe levensverzekering aanvraagt en deze verzekering bevat een (aanvullende) overlijdens- of invaliditeitsdekking, dan zal jouw besmetting wel gevolgen hebben voor je verzekering. Dan krijg je van de verzekeraar doorgaans een medische vragenlijst waarin je zal moeten vermelden of je drager bent van het HIV-virus.

Beneden bepaalde drempels is voor de verzekeraars een verklaring van goede gezondheid voldoende. Ook in dat geval moet je hem een eventuele seropositiviteit melden.

Zo kan de verzekeraar nagaan welk risico hij draagt door je te verzekeren. Op basis van dat risico kan hij de premie aanpassen of de voorwaarden wijzigen. De verzekeraar mag ook weigeren om je te verzekeren indien hij oordeelt dat je onverzekerbaar bent, bijvoorbeeld in een terminaal stadium van een ziekte.
 
Als je jouw besmetting niet vermeldt en het komt uiteindelijk aan het licht dat je de medische vragenlijst niet correct hebt ingevuld en dus bewust informatie hebt achtergehouden, dan heeft dit heeft de nietigheid van je verzekeringscontract tot gevolg.

Hospitalisatieverzekeringen

Als je een nieuwe individuele hospitalisatieverzekering wil aangaan, zal je in de meeste gevallen, net zoals bij de levensverzekeringen met overlijdensdekking, een medische vragenlijst krijgen die je correct en volledig moet invullen. Op basis daarvan zal de verzekeraar jou een voorstel doen voor een hospitalisatieverzekering.

Dit voorstel kan onderhevig zijn aan een aantal bijkomende voorwaarden of beperkingen. Zo mag de hospitalisatieverzekeraar weigeren om de gevolgen van een bestaande ziekte of aandoening te dekken.

Loopt jouw hospitalisatieverzekering al op het ogenblik waarop je verneemt dat je met HIV besmet bent? Dan verandert er niets en blijf je gewoon verzekerd. Meer daarover lees je hier. De meeste hospitalisatieverzekeringen bevatten trouwens een extra bescherming voor wie met een zware ziekte geconfronteerd wordt in de loop van het contract. Kijk daarvoor de algemene voorwaarden van je hospitalisatieverzekering goed na, en check vooral de lijst met “zware ziekten”, waar je aids vaak in de opsomming vindt.

Andere verzekeringen

De medicatie die je voor sommige aandoeningen moet innemen, kunnen je vermogen om een voertuig te besturen aantasten. Daarover zal je behandelende dokter je meer informatie kunnen geven. Als je onder invloed van zulke medicijnen een ongeval veroorzaakt, kan dat gevolgen hebben op het vlak van je autoverzekering. Meer daarover lees je hier.

Ook wanneer je een reisverzekering aangaat, kijk je best na in de algemene voorwaarden in hoeverre de verzekering je beschermt als je door je besmetting bijvoorbeeld in het ziekenhuis belandt op vakantie of wanneer je niet kan vertrekken omwille van je gezondheidstoestand.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.