Er is geen uitdrukkelijke leeftijd voorzien waarop een kind zelf een hospitalisatieverzekering moet sluiten. Wanneer een kind gedekt is via de polis van een ouder, blijft hij dat zolang hij fiscaal ten laste blijft van de ouders.

Wanneer het kind gaat werken krijgt het recht op een individuele voortzetting van de polis bij dezelfde verzekeraar, zonder medische acceptatie.  De procedure voor deze individuele voortzetting is verschillend naargelang het al dan niet een beroepsgebonden verzekering betreft.

Kind is aangesloten bij de individuele polis van een ouder

De hoofdverzekerde moet de verzekeraar informeren over het tijdstip waarop de bijverzekerde (het kind) het gezin heeft verlaten en van zijn nieuwe verblijfplaats. De verzekeraar heeft dan 30 dagen om een verzekeringsvoorstel aan die persoon te doen.  Indien de persoon dit voorstel binnen de 60 dagen aanvaardt, gebeurt er geen medische selectie en begint de dekking van de nieuwe polis retroactief vanaf het moment dat de dekking van de vorige polis verloren is gegaan.  Na het verstrijken van die termijn, vervalt het recht op het aanbod.

Kind is aangesloten bij de collectieve polis via de werkgever van een ouder

Wanneer het kind zelfstandig gaat wonen , heeft het 105 dagen om de verzekeraar te informeren over zijn voornemen om de polis individueel verder te zetten. De verzekeraar moet binnen 15 dagen een verzekeringsaanbod doen (zonder medische selectie). Het kind heeft dan 30 dagen om dit te aanvaarden (eveneens retroactieve dekking). Na het verstrijken van die termijn, vervalt het recht op een individuele voortzetting.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.