Als minderjarige heb je volgens de wet voor sommige beslissingen de goedkeuring – en handtekening – van één van je ouders nodig. Maar de wetgeving hierover is niet altijd duidelijk. Daarom nemen vele verzekeraars geen risico en vragen ze dat één van de ouders (of een voogd) het verzekeringscontract van een minderjarige mee ondertekent.

Als minderjarige kan je niet zomaar een verzekering afsluiten, net zoals je niet zomaar een investering kan doen of een huis kopen, zonder dat één van je ouders – of althans een voogd – mee het contract ondertekent. Ook verzekeraars houden rekening met de wettelijke bepalingen omtrent de bekwaamheid van minderjarigen. Als een minderjarige een contract tekent terwijl hij daar eigenlijk niet voor bekwaam is, dan kan dat contract nietig zijn.

Dus ook al mag je vanaf je 16de met een brommer rijden, dan nog vragen vele verzekeraars dat je één van je ouders het verzekeringscontract mee laat tekenen. Ofwel wordt de ouder (of voogd) dan verzekeringsnemer, ofwel ben je als minderjarige zelf verzekeringnemer maar komt er een specifieke tekst in het contract voor de medeondertekening voor akkoord door de ouder of voogd. Hoe dan ook blijf jij zelf in het contract opgenomen als bestuurder en verzekerde.

In sommige gevallen is het best mogelijk dat een jongere zelf zijn verzekering regelt. Tenslotte is een verzekering nemen voor je brommer iets dat deel uitmaakt van het leven van een jongere en dekt het zijn aansprakelijkheid – en beschermt dus zijn vermogen - bij een ongeval in fout. Maar in de praktijk vragen vele verzekeraars toch dat een ouder mee ondertekent, om problemen achteraf te vermijden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.