Dat verschilt naargelang de situatie.

Heb jij je ex-partner nog vóór het huwelijk onder zijn of haar naam aangeduid als begunstigde? Dan zal hij/zij  zonder wijziging van de begunstigingsclausule zijn/haar recht op het verzekerde bedrag hoe dan ook behouden.

Wanneer je jouw ex-echtgenoot ten tijde van het huwelijk onder zijn of haar naam hebt aangeduid als begunstigde moet je kijken naar de datum van echtscheiding.

Is de echtscheiding uitgesproken vanaf 1 september 2007, of was zij op dat moment nog hangende, dan heeft jouw ex-partner in principe geen recht meer op het verzekerde kapitaal.

Indien de echtscheiding werd uitgesproken vóór 1 september 2007, dan heeft de ex-partner recht op het verzekerde bedrag, voor zover hij/zij door de rechter niet schuldig werd bevonden aan de echtscheiding. Ook indien de echtscheiding gebeurde door onderlinge toestemming, behoudt de ex-partner zijn recht op het verzekerde bedrag, tenzij dit in de echtscheidingsconvenant anders werd bepaald en de verzekeraar hiervan op de hoogte werd gebracht.

Je hoeft jouw partner niet bij naam aan te duiden, maar je kan in je levensverzekering ook kiezen voor de generieke formulering “mijn echtgenoot”. Via deze formulering zal de persoon die op het moment van jouw overlijden jouw echtgenoot is, het verzekerde kapitaal ontvangen.
 
Let wel, het is altijd zeer belangrijk dat je de verzekeraar op de hoogte stelt van de echtscheiding.  
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.