De schade aan je voertuig

Mogelijkheid 1: je hebt een omnium- of mini-omniumverzekering

Als je een omniumverzekering hebt, kan je op beide oren slapen. De omniumverzekering vergoedt de schade aan je voertuig wanneer je zelf aansprakelijk bent of wanneer er niemand aansprakelijk is.

Ook een mini-omnium bevat vaak een dekking aanrijding met dieren. Het is aangeraden dat je bewijs kunt leveren van de aanrijding: foto’s of getuigen kunnen de gebeurtenissen verduidelijken.

Soms moet rekening worden gehouden met een vrijstelling.

Mogelijkheid 2: je hebt geen omnium

Indien je geen omniumverzekering hebt, sta je zelf in voor de schade aan je eigen wagen.*

De schade aan anderen

Bij een «normaal» ongeval wordt gekeken naar wie aansprakelijk is voor het ongeval. Het is dan de verplichte autoverzekering die de slachtoffers vergoedt. Maar indien je een aanrijding hebt met wild en daardoor bijvoorbeeld tegen een andere wagen rijdt, is er mogelijk geen sprake van een aansprakelijke*.

In dat geval kan je beroep doen op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds voor een vergoeding van de schade die je met het ongeval veroorzaakt hebt aan anderen. Maar daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Je moet kunnen bewijzen dat het gaat om een «toevallig feit», dat is een gebeurtenis of omstandigheid waarbij overmacht de schade veroorzaakt heeft. Dan kan je als bestuurder niet aansprakelijk worden gesteld.

Dat wil, in het geval van een aanrijding met wild, zeggen dat je moet bewijzen dat je de aanrijding niet had kunnen verwachten. Wanneer er met andere woorden verkeersborden stonden die wezen op het gevaar van wild in de buurt en/of je de streek goed genoeg kent om te weten dat er op die plek veel kans is op overstekend wild, dan zal het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet tussenkomen voor je geleden schade.

Daarnaast moet de aanrijding met het wild gebeurd zijn op Belgische bodem.

*Zelfs als het op het eerste gezicht lijkt alsof er niemand aansprakelijk is voor het ongeval, kan het toch zijn dat een jager het wild opjoeg richting rijbaan. In dat geval is de schade – je eigen stoffelijke schade alsook de schade die eventueel veroorzaakt is doordat je tegen een andere wagen gebotst bent – gedekt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de jager of van de inrichter van de jachtpartij.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.