Wanneer een werknemer zijn privévoertuig gebruikt om beroepsopdrachten uit te voeren, dan heeft dat gevolgen op het vlak van zijn verzekering. Als je wenst dat je werknemers voldoende beschermd zijn, is een correcte verzekering onontbeerlijk.

De BA-autoverzekering

Doen deze verplaatsingen zich vaak voor? Dan moet de BA-autoverzekeraar van jouw werknemer weten dat de auto die hij verzekert (ook) voor professioneel gebruik dient.

Hou rekening met het volgende:

Dit kan een invloed hebben op de premie die je werknemer betaalt voor zijn BA Autoverzekering. De premie ligt bij professioneel gebruik meestal hoger dan bij privégebruik. Privégebruik houdt echter wel in dat het traject van en naar het werk met de wagen gedaan mag worden, en ook uitzonderlijk gebruik voor beroepsdoeleinden is toegelaten. 

Wanneer je werknemer een ongeval heeft tijdens de uitoefening van zijn beroep, ben jij als zijn werkgever aansprakelijk. De BA-verzekeraar van de werknemer dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever. Schadegevallen hebben ook een invloed op de premie, en dus is het mogelijk dat de verzekeraar na een ongeval in fout  de verzekeringsvoorwaarden aanpast op basis van die eventuele schadegevallen (bonus/malus).

Maak dus de nodige afspraken over de mogelijke gevolgen van een ongeval met je werknemer.

De omniumverzekering / opdrachtenverzekering

En wat dan met de omniumverzekering? Als de werknemer schade mocht lijden aan zijn voertuig naar aanleiding van een beroepsopdracht die niet in het kader van de BA Autoverzekering kan worden geregeld, kan de werknemer maar beter een omniumverzekering hebben of kan je maar beter een opdrachtverzekering hebben afgesloten.

Bijvoorbeeld: De werknemer parkeert onhandig en botst daarbij tegen een paaltje.

Mogelijkheid 1: De werknemer heeft een omniumverzekering

De omniumverzekeraar van de werknemer staat in voor de schade. Als de verzekeraar de premie verhoogt en/of een franchise vraagt, dan is die echter voor rekening van de werknemer. Eventueel kunnen werknemer en werkgever daarover onderling afspraken maken.

Mogelijkheid 2: De werkgever heeft een “opdrachtenverzekering” afgesloten.

In dit geval is de schade gedekt door de verzekeraar van de opdrachtenpolis. In een dergelijke polis werd ook vastgelegd wie moet instaan voor de mogelijke vrijstelling.

Conclusie

Om te zorgen voor een aangepaste verzekeringsdekking kan je maar beter de nuttige gegevens meedelen aan de BA-verzekeraar van jouw werknemer maar ook aan jouw eigen verzekeraar, die je een opdrachtverzekering kan voorstellen. 

Dan moet je alleen nog duidelijk aan het betrokken personeel meedelen hoe de vork in de steel zit en hoe de relatie tussen werkgever en werknemer georganiseerd is.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.