Wanneer een voertuig gestolen is, zal de verzekeraar, die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van dat voertuig, de schade die ermee gemaakt wordt, niet vergoeden. De wetgeving voorziet namelijk dat in zo’n geval de verzekeraar niet moet tussenkomen. Maar slachtoffers van een verkeersongeval veroorzaakt door een gestolen voertuig, blijven niet in de kou staan. Zij kunnen beroep doen op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds om een vergoeding te bekomen.

Wanneer er geen tussenkomst is van de BA Autoverzekeraar van het voertuig waarmee de schade veroorzaakt werd, zoals in dit geval van diefstal, kunnen slachtoffers een vergoeding vragen aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF).

Het ongeval moet dan wel in België gebeurd zijn.

Vergeet ook niet dat bij elk ongeval waarbij er lichamelijke schade is, je door de politie een proces-verbaal moet laten opmaken. Bij een ongeval met een gestolen voertuig, kan je uiteraard best sowieso de politie bellen. Het gaat dan immers om een misdrijf.

Wie levert de bewijslast?

Jij moet als slachtoffer aantonen dat de bestuurder van de gestolen wagen aansprakelijk is voor het ongeval. Daarbij kunnen het proces-verbaal van de politie, getuigenissen, foto’s,… dienst doen als bewijsmateriaal. Ook jouw rechtsbijstandverzekeraar, als je die hebt, kan hierbij helpen.

Welke vergoeding?

De lichamelijke schade wordt onbeperkt vergoed door het GMWF. De stoffelijke schade wordt ook vergoed tot een plafondbedrag van minstens 100 miljoen euro.

Wat moet je doen om een vergoeding aan te vragen van het GMWF?

Je kan binnen een termijn van vijf jaar na het ongeval het GMWF zelf aanspreken of jouw (rechtsbijstand)verzekeraar of tussenpersoon dat laten doen. Jij of degene die je aanstelt moet dan de nodige inlichtingen overhandigen aan het GMWF. Bij lichamelijke schade zal een proces-verbaal van de politie moeten worden voorgelegd dat werd opgesteld binnen de 30 dagen na het ongeval, je persoonlijke gegevens, medische bewijzen, inlichtingen over het ongeval en voor zover mogelijk over de tegenpartij,… enzovoort. Dat aanspreken doe je best via een aangetekende brief.

Meer weten over het GMWF? Surf dan naar www.fcga-gmwf.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.