Om een voertuig van welke aard ook in te schrijven als een oldtimer (dus met een O-nummerplaat) moet dat voertuig minstens 25 jaar geleden in gebruik genomen zijn. Een dergelijk voertuig mag echter niet gebruikt worden voor :

  • commercieel en professioneel gebruik;
  • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
  • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
  • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Op die basis is het mogelijk om op de markt autoverzekeringen te vinden die afgestemd zijn op het gebruik van een dergelijke oldtimer. In functie van dat gebruik bestaan voordeligere verzekeringsformules.

 Indien je verzekeringscontract vereist dat het om een oldtimer gaat die ook effectief als oldtimer ingeschreven is bij de DIV, dus met een nummerplaat waarbij de lettercombinatie begint met een « O », dan moet je je aan bovenstaande voorwaarden houden. Indien je dat niet doet, riskeer je een financiële kater bij een ongeval door jou veroorzaakt. De schade die je berokkent aan derden wordt vergoed door je verzekeraar maar die zal verhaal uitoefenen en de uitkeringen dus van jou terugeisen. Dat verhaal wordt beperkt tot 250 euro indien de onjuiste mededeling niet opzettelijk werd gedaan. Indien de verzekeraar echter kan bewijzen dat die onjuiste mededeling wel opzettelijk is gebeurd, om bijvoorbeeld een gunstiger tarief te bekomen, dan zal de volledige schadevergoeding teruggevraagd worden.

Het is ook mogelijk om een autoverzekering voor oldtimers af te sluiten die niet vereist dat je de oldtimer effectief als oldtimer bij de DIV inschrijft. Verkeerstechnisch gaat het dan om een « gewone » auto (of ander motorvoertuig) die je zonder gebonden te zijn aan bovenvermelde uitzonderingsvoorschriften als vervoersmiddel gebruikt. Het tarief is doorgaans omgekeerd evenredig met het aantal voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik. Welke voorwaarden de verzekeraar oplegt, kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Ook hier geldt de mogelijkheid tot verhaal van de verzekeraar indien de voorwaarden niet nageleefd worden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.