Een verzekeringssticker of autovignet dat op de voorruit wordt geplakt, lijkt sommigen een eenvoudige oplossing om niet-verzekering te bestrijden omdat het mogelijk zou zijn om dan in één oogopslag te zien dat het voertuig in orde met de verzekering is. In werkelijkheid zou die oplossing de kosten nog hoger maken.

Bij auto's komt niet-verzekering overal voor. Uit een onderzoek van de Raad van de Groenekaartbureaus blijkt dat niet-verzekering goed is voor 3 % in Frankrijk (waar het vignet bestaat), 5 % in Groot-Brittannië, 7 % in Ierland, 4 % in Noorwegen en 1,7 % in Zwitserland. Met 1 % doen Nederland en België het nog beter. Voor België is die schatting gebaseerd op de schadeaangiften voor niet-verzekering bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en gaat het om minder dan 9.000 per jaar op een wagenpark van meer dan 6 miljoen voertuigen. Bij navraag bij dat Fonds blijkt dat maar de helft van die aangiften echte gevallen van niet-verzekering zijn waarvoor het Fonds de slachtoffers schadeloos moet stellen.

Omdat een autovignet zo gemakkelijk te kopiëren of na te maken is, zou er een "beveiligde" versie ontwikkeld moeten worden, bijvoorbeeld een sticker die scheurt als je hem probeert te verwijderen. Dat zal het werk van de verzekeraars en hun tussenpersonen bemoeilijken, want die moeten ook nog de mogelijkheid hebben om voorlopige vignetten af te geven naar het voorbeeld van de voorlopige groene kaarten.

De kostprijs om die miljoenen vignetten aan te maken, overigens zonder enige garantie dat fraude of namaak uitgeschakeld wordt, zou hoger liggen dan de kosten van het Motorwaarborgfonds om de gevallen van niet-verzekering te beheren, die ook in de premie worden doorberekend.

Het vignet zou bovendien niet doeltreffend zijn. Uit juridisch oogpunt zal het niet meer dan een vermoeden van verzekering uitmaken. Het hangt af van de effectieve inspanningen om de voorruiten te controleren op de aanwezigheid van een geldig vignet enerzijds en zal nagaan of dat vignet wel overeenkomt met het voertuig waarop het is aangebracht anderzijds. En waar ga je het vignet aanbrengen op een bromfiets, waarvoor de BA-autoverzekeringsplicht ook geldt? Van de ervaring met het autovignet in Frankrijk leren we alvast dat het percentage niet verzekerde voertuigen daar nog altijd hoger is dan in België.

Ons land heeft gekozen voor een systeem van geautomatiseerde gegevensuitwisseling om niet-verzekering op te sporen. Dat is een doeltreffend systeem, dat in meerdere landen uitgebreid wordt, waardoor niet alleen het vignet overbodig is, maar dat ook automatische kentekenherkenning door camera's mogelijk maakt. Sinds 2003 kunnen met de databank van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de gegevens van de DIV (Inschrijvingen) en die van de verzekeraars die de groene kaart afgeven, vergeleken worden. Als die gegevens niet overeenstemmen, wordt de eigenaar van het voertuig verzocht zijn situatie in orde te brengen. Doet hij dat na een herinnering niet, dan wordt de politie ingelicht. Die kan vervolgens proces-verbaal opmaken en het voertuig immobiliseren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.