Sommige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hartkwalen  of epilepsie kunnen problemen opleveren bij het rijden. Laat je dokter daarom nagaan of je nog wel kan rijden en breng ook je autoverzekeraar op de hoogte van de diagnose. Doe je dat niet, dan kan de verzekeraar bij een ongeval minstens een deel van de uitbetaalde vergoedingen van jou terugvorderen.

Meld het aan je autoverzekeraar

Wanneer je een nieuwe autoverzekering aangaat, stelt een autoverzekeraar doorgaans enkele vragen over je gezondheidstoestand. Antwoord daar eerlijk op en vermeld het als je een aandoening hebt. Ook als je de diagnose krijgt terwijl je autoverzekering al loopt, ben je wettelijk verplicht je autoverzekeraar daarvan op de hoogte te brengen. Een heel aantal aandoeningen houden immers risico’s in bij het besturen van een voertuig.

Wat bij een ongeval?

Als je een ongeval veroorzaakt, vergoedt je verzekeraar hoe dan ook de slachtoffers. Maar als je jouw aandoening verzwegen hebt, dan heeft je verzekeraar het recht om minstens een deel van deze vergoedingen van jou te komen terugeisen. Meer over de bedragen waar het over gaat, lees je hier.

Kan ik met mijn ziekte nog wel een autoverzekering aangaan?

Meestal wel. Elke verzekeraar is vrij in zijn acceptatiepolitiek, maar mits een goede medische begeleiding kan je met de meeste aandoeningen nog de baan op. 
Uiteraard blijven er risico’s aan verbonden. Daarom is het erg belangrijk dat je je medisch laat opvolgen en de juiste voorzorgen neemt naargelang de aandoening.

Rijbewijs

Weet bovendien ook dat je je rijbewijs moet inleveren van zodra je te horen krijgt dat je een ziekte of aandoening hebt die je rijvaardigheid kan beperken. Als vervolgens uit doktersonderzoek en eventueel na een zekere tijd blijkt dat je ziekte geen gevaar betekent, kan je vaak je rijbewijs terugkrijgen, soms met een beperkte geldigheidsduur waarbij je medische opvolging mee bepaalt of het vernieuwd mag worden.

Het is niet omdat je in orde bent met je rijgeschiktheidsattest en je rijbewijs van bepaalde duur, dat ook je verzekering automatisch op de hoogte is. Je moet dus steeds je verzekeraar hiervan op de hoogte houden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.