Toch wel. Wie nog bouwt in een overstromingsgebied kan wel degelijk een brandverzekering vinden. Wanneer het nieuwe gebouw echter in een zogenaamde “risicozone” ligt is de verzekeraar niet verplicht om binnen deze polis de waarborg tegen overstromingsschade te verlenen. 

Deze specifieke mogelijkheid om de waarborg overstromingsschade uit te sluiten staat in de wetgeving over de natuurrampenverzekering, die sinds maart 2007 deel uitmaakt van elke brandverzekering voor woningen en kleine ondernemingen.

In de wet op de natuurrampenverzekering zit nochtans een grote solidariteit ingebakken: alle verzekerden – ook appartementsbewoners - betalen een stukje premie voor de financiële bescherming tegen overstromingen, maar ook tegen aardbevingen en grondverschuivingen. Die solidariteit heeft natuurlijk grenzen. Wie vroeger al in een risicozone gevestigd was kan op die solidariteit blijven rekenen, maar wie in de toekomst willens en wetens nog wil bouwen in zones met een groot risico op overstromingen doet dat mogelijk op eigen risico.

Hoe kan ik nagaan of een bouwterrein gelegen is in een risicozone of niet? Dat kan door het raadplegen van de Vlaamse of Waalse overstromingskaarten. Voor het Brusselse gewest bestaan voorlopig enkel kaarten gebaseerd op vroegere overstromingen. 

Je vindt deze risicozones/overstromingsgebieden op het internet:

Wanneer je dus op zoek gaat naar een brandverzekering voor een nieuw pand in een risicozone kan het zijn dat de verzekeraar de dekking overstromingsschade uitsluit. 

In sommige gevallen zal de verzekeraar toch een dekking bieden, bij voorbeeld wanneer de klant hem kan overtuigen van belangrijke preventiemaatregelen om het risico op overstromingsschade te beperken (bv. hoger bouwen, zonder kelders, waterafvoer- en waterafweersystemen).

Voor alle duidelijkheid: wie in Vlaanderen al voor 23 september 2008 in een overstromingsgebied gevestigd was blijft de dekking tegen overstromingen genieten, nu en in de toekomst. In Wallonië geldt dezelfde datum voor bepaalde rivierbekkens (de Dender, de Dijle-Gete, de Schelde, de Oise, de Ourthe, de Zenne, en oktober 2009 voor de overige rivierbekkens.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.