Jij bepaalt als verzekeringsnemer de voorwaarden van het contract en de wetgever zorgt ervoor dat de belangen van de minderjarige beschermd blijven. De ouders van het minderjarig kind hebben geen toegang tot de gestorte tegoeden.

Je kunt een levensverzekering afsluiten voor jouw kleinkind, onder de vorm van een spaarverzekering of een beleggingsverzekering bijvoorbeeld. Jij bent dan de verzekeringsnemer en jij duidt jouw kleinkind aan als begunstigde van het contract. Zo houd je de touwtjes zelf in handen en kan je bijvoorbeeld bepalen onder welke voorwaarden het kleinkind het gespaarde bedrag uitgekeerd krijgt: bijvoorbeeld wanneer jij overlijdt of wanneer je kleinzoon of -dochter een bepaalde leeftijd bereikt.

De ouders van het kleinkind kunnen niet aan het geld in de levensverzekering. Als de levensverzekering voorziet in een uitkering bij jouw overlijden en het kind is op dat moment nog minderjarig, dan verplicht de wetgever de verzekeraars om het geld op een geblokkeerde rekening op zijn of haar naam te storten. Pas wanneer jouw kleinzoon of –dochter meerderjarig wordt, krijgt hij of zij er toegang toe. Om vóór die datum toch toegang te krijgen tot het geld, is er tussenkomst van een vrederechter nodig. De ouders krijgen wel de intresten die de geblokkeerde rekening oplevert.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.