Absoluut.

Op het moment van het sluiten van het contract ben je wettelijk verplicht alle relevante informatie vóór het afsluiten van een levensverzekering aan jouw verzekeraar mee te delen. Als je twijfelt of bepaalde informatie relevant is voor uw levensverzekering, kan je best altijd je verzekeraar of tussenpersoon op de hoogte brengen.

De verzekeraar zal op basis van deze informatie besluiten wat hij kan verzekeren. Hierbij zal hij niet over één nacht ijs gaan. Indien hij van oordeel is dat de sport die je uitoefent een te groot risico inhoudt en niet verzekerbaar is, zal hij dit ofwel via de algemene voorwaarden, ofwel via de bijzondere voorwaarden uitsluiten.

In de algemene voorwaarden zullen eventuele uitsluitingen meestal algemeen geformuleerd zijn, bijvoorbeeld een uitsluiting voor “gevaarlijke sporten”. Deze algemene formulering kan geïllustreerd worden via een niet-limitatieve lijst. Daarnaast kan de verzekeraar in de bijzondere voorwaarden “overlijden ten gevolgen van bungeejumpen” uitdrukkelijk uitsluiten.

Om te weten of jouw hobby gevolgen kan hebben voor de uitkering van een reeds lopend verzekeringscontract, kijk je best beide documenten goed na of neem je contact op met de verzekeraar of tussenpersoon. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.