Ja, een levensverzekering dekt zelfdoding, tenzij dit gebeurt binnen het eerste jaar na de inwerkingtreding van het verzekeringscontract.

De wet stelt dat de levensverzekering dekking biedt in geval van zelfdoding van de verzekerde, tenzij dit minder dan één jaar na de inwerkingtreding van het contract gebeurt.

De wetgever wil met deze voorwaarde vermijden dat iemand die van plan is om uit het leven te stappen, nog snel een levensverzekering aangaat om de financiële belangen van zijn naasten veilig te stellen. Omdat de zelfdoding op dat ogenblik al “voorzien” is, wordt het overlijden van de verzekerde in de loop van het contract niet langer als “onzeker” beschouwd, waardoor er wettelijk geen sprake kan zijn van een verzekering.

In welke omstandigheden de zelfdoding plaatsvindt (bijvoorbeeld door iemand die ontoerekeningsvatbaar is) is niet relevant.

De levensverzekering in kwestie moet natuurlijk een overlijdensdekking omvatten. Dit is meestal het geval hoewel er ook – eerder zeldzame – formules zijn die uitsluitend gericht zijn op sparen en geen kapitaal uitkeren in geval van overlijden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.