Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Dankzij het ‘vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen’ (VAPZ) kunt u niet alleen een pensioen opbouwen, maar kunt u ook uw naasten beschermen tegen het risico van uw vroegtijdig overlijden.

U kunt de premies voor het VAPZ jaarlijks aftrekken van uw belastbare inkomen (als beroepskosten). Het jaarlijks aftrekbare bedrag aan premies is beperkt tot 8,17% van uw geherwaardeerd beroepsinkomen van drie jaar terug, met een maximum van 3.256.81 euro (bedrag voor het jaar 2019). Bovendien dalen uw sociale bijdragen omdat uw belastbare grondslag daalt. Dankzij deze combinatie recupereert u een aanzienlijk percentage, dat kan oplopen tot meer dan 70% van uw spaarinspanning. Naast een gunstige fiscale behandeling kent het VAPZ een voordelige belastingheffing aan het einde van de overeenkomst.

U kunt ook opteren voor het ‘sociale VAPZ’, waarbij de premie die u van uw inkomen kunt aftrekken hoger ligt dan bij het ‘gewone’ VAPZ, namelijk tot 9,40% in plaats van 8,17% van uw beroepsinkomen, met een maximum van 3.747.19 euro (bedrag voor het jaar 2019). Een sociaal VAPZ vereist dat ten minste 10% van de premie wordt toegekend aan zogenaamde ‘solidariteitswaarborgen’, die over het algemeen aanvullende regelingen omvatten in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De RIZIV-conventie

Als u een (para)medisch beroep uitoefent en geconventioneerd bent, krijgt u onder bepaalde voorwaarden een RIZIV-tegemoetkoming voor de betaling van de premie van een sociaal pensioenplan in de vorm van een sociaal VAPZ of van een verzekering gewaarborgd inkomen. U kunt een dergelijke conventie onderschrijven in de plaats van of bovenop een VAPZ dat u uit eigen zak betaalt.

 De individuele pensioentoezegging

Een onderneming kan ten gunste van een zelfstandige bedrijfsleider een individuele pensioentoezegging aangaan, eventueel in combinatie met een aanvullende dekking voor hospitalisatie, invaliditeit of overlijden, op voorwaarde dat deze bedrijfsleider een regelmatig en maandelijks loon ontvangt. De premies die de onderneming betaalt, zijn aftrekbaar als beroepskosten op voorwaarde dat de fiscale 80%-regel (die een bovengrens vastlegt ten overstaan van het vroegere loon) wordt nageleefd.

De groepsverzekering voor zelfstandigen

Zelfstandige bedrijfsleiders die een regelmatig en maandelijks loon ontvangen, kunnen een aanvullend pensioen opbouwen via een groepsverzekering voor zelfstandigen. Bovendien kan een deel van de premies, naargelang de keuze van de zelfstandige bedrijfsleider, worden toegekend aan aanvullende dekkingen zoals hospitalisatie, vervangingsinkomen en overlijden. De premies die de onderneming betaalt, zijn aftrekbaar als beroepskosten op voorwaarde dat de fiscale 80%-regel (die een bovengrens vastlegt ten overstaan van het vroegere loon) wordt nageleefd.

U kunt natuurlijk ook, zoals iedere belastingplichtige, een aanvullend pensioen opbouwen in het kader van de derde pijler. Deze vorm van pensioensparen is niet gelinkt aan uw beroepsactiviteit.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.