De rekeningverzekering is een verzekering die gekoppeld is aan je zicht- of spaarrekening. De verzekering keert een bedrag uit als je overlijdt als gevolg van een verzekerd ongeval. Het bedrag hangt af van het saldo op je rekening, vaak met een minimum en/of maximum. Je kan vrij kiezen om deze verzekering al dan niet af te sluiten.

Je kiest zelf welke zicht- en spaarrekeningen je wilt verzekeren. Doorgaans is de rekeninghouder de verzekerde van de rekeningverzekering. Heb je een gemeenschappelijke rekening? Dan zijn jij en de andere rekeninghouder(s) van die rekening elk voor een gelijk aandeel verzekerd.

Als je als verzekerde overlijdt, wordt het bedrag uitbetaald aan je begunstigde(n). Meestal wordt het uitgekeerd aan je partner of je kinderen. Als je geen kinderen of partner hebt, wordt het uitgekeerd aan de nalatenschap. Je informeert je best bij je bank als je hierover meer duidelijkheid wil.

Let wel, er gelden bepaalde uitsluitingen. Als je bijvoorbeeld komt te overlijden door een ongeval veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap, dan vervalt de waarborg. Ook voor vragen rond uitsluitingen raadpleeg je best je bank.  Bij sommige banken zal de verzekering ook uitkeren bij blijvende invaliditeit.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.