Tegenover de levensverzekeraar moet je drie dingen bewijzen: het overlijden zelf, eventueel de oorzaak van het overlijden en wie het kapitaal van de overlijdensdekking toekomt.

Het overlijden zelf

Om het overlijden te bewijzen vraagt de verzekeraar de akte van overlijden, die de burgerlijke stand uitreikt op het ogenblik dat de nabestaanden het overlijden aangeven.  Dit attest bevestigt het overlijden en de overlijdensdatum.  Doorgaans is een kopie van dit attest voldoende.
 

Het feit dat het overlijden een gevolg is van een ongeval

Sommige levensverzekeringen bieden een bijkomende uitkering als het overlijden het gevolg is van een ongeval. In dat geval is het belangrijk dat je kan bewijzen dat het wel degelijk een ongeval was dat de oorzaak was van het overlijden.
 
Een ongeval is een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken zich buiten het lichaam bevindt (in tegenstelling tot een ziekte of een aangeboren aandoening, bijvoorbeeld).
 
Om te bewijzen dat het om een ongeval gaat, heb je dus een document nodig dat de oorzaak/omstandigheden van het overlijden beschrijft en voldoende bewijskracht heeft. Het kan dus onder meer gaan om:
  • een verklaring door de nabestaanden 
    Bijvoorbeeld: wat was de verzekerde aan het doen, hoe is het gebeurd, wat was de oorzaak, waren er andere getuigen,…
  • een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak door de behandelende arts of door de arts die het overlijden heeft vastgesteld
  • persartikels kunnen ook nuttig zijn
  • Als er een strafdossier is, zal een bewijs of uittreksel van het verslag van het parket mee bijdragen tot de bewijskracht. Bijvoorbeeld bij een dubieuze brand wanneer er sprake is van onduidelijkheid over de overlijdensoorzaak.

De rechthebbende(n)

Om zekerheid te hebben aan wie hij moet uitbetalen, zal de verzekeraar vragen naar een akte of attest van erfopvolging. Deze documenten vermelden wie de erfgenamen zijn van de overleden persoon. Dit document kan je bekomen via de notaris (akte) of via het registratiekantoor waar aangifte van nalatenschap wordt gedaan (attest).

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.