"Mijn werkgever wil dat ik mijn privé-wagen voor beroepsdoeleinden gebruik. Levert dat een probleem op voor de verzekering? Heeft dat gevolgen voor degenen die meerijden, bijv. collega's of anderen?"

Voor de verzekeraar is het erg belangrijk om te weten welk soort gebruik er van een voertuig gemaakt wordt. Voor gebruik voor beroepsdoeleinden geldt doorgaans een hogere premie, meestal door een hogere bonus-malusgraad toe te passen bij het sluiten van de overeenkomst.

In de praktijk mag het privé-voertuig voor de verzekeraars gebruikt worden voor vrijetijdsbesteding, voor woon-werkverkeer en voor sporadische beroepsopdrachten. Gaat het om regelmatige en verre verplaatsingen voor beroepsdoeleinden, om met andere woorden duizenden kilometers op jaarbasis, dan moet de polis en ook de premie aangepast worden.

In geen enkel geval mogen eventuele slachtoffers, passagiers of andere, de dupe zijn van een onregelmatigheid in de verzekeringspolis: zij worden hoe dan ook vergoed door de verzekeraar van het voertuig. Wel zou de verzekeraar zich tegen de verzekerde kunnen keren omdat die een valse verklaring afgelegd zou hebben.

En ook dit nog: sommige werkgevers sluiten een polis die de materiële schade dekt ingeval hun personeelsleden met hun privé-voertuig een ongeval krijgen tijdens een verplaatsing voor beroepsdoeleinden, maar burgerlijke aansprakelijkheid is daarbij niet verzekerd. Wie dus vaak lange trajecten voor beroepsdoeleinden aflegt, verwittigt dus maar beter zijn verzekeraar!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.