Neen. Eind 2008 heeft een Koninklijk Besluit duidelijkheid geschapen in dit verband. Vóór deze wijziging was er onduidelijkheid of zo’n attest verplicht was van zodra iemand collega’s vervoerde met een bedrijfswagen. Hoewel deze verplichting slechts gold in bepaalde gevallen, zorgde dit voor heel wat verwarring.

Een rijgeschiktheidsattest wordt afgeleverd door een erkend geneesheer. Het bevestigt dat iemand medisch geschikt is om een voertuig te besturen.

Tegenwoordig is een rijgeschiktheidsattest niet meer nodig voor wie aan carpooling doet.

Opgelet: Wie echter beroepsmatig bestuurder is, bijvoorbeeld een taxi- of buschauffeur, een ambulancier of een vrachtwagenbestuurder, is nog steeds verplicht een rijgeschiktheidsattest te hebben.

En wat met de verzekering?

Heel wat mensen verwarren deze reglementaire verplichtingen met de voorwaarden van de verzekeraar. Daarom is het belangrijk om op het verschil te wijzen.

Hoewel het rijgeschiktheidsattest reglementair niet nodig is voor wie onbezoldigd met zijn bedrijfswagen collega’s van en naar het werk vervoert of hen meeneemt voor een opdracht op verplaatsing, moeten dergelijke activiteiten wel altijd gemeld worden aan de verzekeraar.

De verzekeraar moet immers de juiste informatie aangereikt krijgen om correct het risico in te schatten. Als de wagen gebruikt wordt voor carpooling, doe je er goed aan de verzekeraar van de bedrijfswagen daarvan op de hoogte te brengen.

Ga je aan het carpoolen met je eigen wagen? Dan meld je dit best ook aan je autoverzekeraar.

Opgelet: Zolang je jouw wagen slechts heel uitzonderlijk voor beroepsactiviteiten gebruikt, blijft jouw BA autoverzekering geschikt, waarin trouwens ook de aansprakelijkheid van je werkgever gedekt wordt. 
Indien daarentegen je werkgever je opdraagt om op regelmatige basis aan carpooling te doen, of je met je auto geregeld andere beroepsactiviteiten uitvoert, moet je dat laten weten aan jouw autoverzekeraar die je eventueel een aangepast verzekeringsproduct zal voorstellen. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.