Je hebt de woning in naakte eigendom gekregen. Dat wil zeggen dat je eigenaar bent maar jij er niet in kan wonen of er huur voor vragen. Jouw moeder is de vruchtgebruiker. Zij bezit de woning niet maar mag er wel in wonen zolang ze leeft.

Wat met de brandverzekering?

Om de woning te verzekeren moet ofwel jij ofwel jouw moeder een brandverzekering afsluiten en de andere rechthebbende vermelden als verzekerde. Bij heel wat verzekeraars is overigens de andere rechthebbende automatisch meeverzekerd.

Mogelijkheid 1: jouw moeder neemt een brandverzekering

Dan kan ze in één moeite ook haar inboedel verzekeren. Hetzelfde geldt voor de schade die haar persoonlijke goederen kunnen berokkenen aan derden. Denk maar aan buren bij een overslaande brand door een kortsluiting in een elektrisch toestel.

Mogelijkheid 2: jij neemt een brandverzekering

Als jij de verzekering neemt voor het gebouw, moet jouw moeder nog een aparte dekking nemen voor haar inboedel als ze die mee wil beschermen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.