Wie wil weten tot wie zich te richten, welke contracten kunnen tussenkomen en hoe de dekking van aanslagen geregeld is vanuit het standpunt van het slachtoffer, kan terecht op www.crisiscentrum.be/nl/aanslagen-2203.

Het is de bedoeling dat de site verder aangevuld wordt naarmate vollediger informatie beschikbaar is.

Assuralia heeft zijn medewerking verleend aan deze website, die een initiatief van de federale overheid is. Deze site bundelt informatie die afkomstig is van de politie, het parket, de diensten voor slachtofferbejegening en verschillende ministeries.