Met ABCverzekering.be je risico’s de baas

 

Sinds 29 oktober kan je terecht op “ABCverzekering.be”. Dat is een nieuwe website over risico’s, preventie en verzekeringen. De site is van de hand van Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen. ABCverzekering.be gaat in op de risico's die onlosmakelijk met het leven verbonden zijn en hoe je je daartegen kan beschermen dankzij preventie en verzekeringen.

Wat vind je op ABC verzekering?

Checklists vormen de ruggengraat van ABCverzekering.be. Na een schadegeval of bij een belangrijke levensgebeurtenis kan je met vragen zitten rond risico’s en verzekeringen. Deze checklists wijzen dan de weg aan de hand van tien concrete punten.

Daarnaast krijgt je een aantal basics mee over verzekeringen via themapagina’s, inclusief video’s met straatpraatjes en uitleg van een expert. Een samenvattende animatie helpt om de tips nog eens in te prenten.

Vaak gestelde vragen en brochures ondersteunen de website verder. Zo focust de site op de meest nuttige en praktische informatie.