Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen en OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, publiceren een zesde brochure over verzekeringen, in een toegankelijke, praktische maar toch volledige reeks. 
 
Zoals de eerder verschenen publicaties over de autoverzekering, de rechtsbijstandverzekering, de reisverzekering, het pensioensparen en de brandverzekering, wil deze brochure de lezer basisinformatie geven om met kennis van zaken te kiezen voor een geschikte familiale verzekering.
 
Deze verzekering is niet verplicht, maar de wetgever zorgde er wel voor dat zij aan een aantal belangrijke minimumvoorwaarden voldoet. De brochure legt uit wat die minimumvoorwaarden zijn: zij beschermen de consument en betreffen onder meer wie verzekerd is, waar en voor welk bedrag. Deze uitgave beklemtoont meteen dat de meeste verzekeraars ruimer gaan dan wat de reglementering oplegt en dat vergelijken de moeite loont. Zo gaan veel verzekeraars ver in het dekken van opzettelijke fouten door kinderen.