Meer dan 6 op de 10 Belgen nemen maatregelen om hun woning te beveiligen tegen inbraken. Meestal komen ze in actie nadat ze direct of indirect geconfronteerd werden met een inbraak. Driekwart van de landgenoten weet niet dat je voor advies terecht kan bij een diefstalpreventieadviseur van je politiezone. Dat blijkt uit een onderzoek opgezet door de FOD Binnenlandse zaken in samenwerking met de nationale vereniging voor brand- en diefstalbestrijding (ANPI).

De volledige enquêteresultaten vind je op de website www.besafe.be. Hier vind je alvast onze Checklist Inbraak.