Menselijk falen is de eerste oorzaak van fietsongevallen. Dat blijkt uit een studie van professor Bas de Geus en Jef Vanparijs aan de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek werd gedaan onder scholieren van 15 tot 18 jaar in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en onder fietsslachtoffers die hun ongeval bij verzekeringsmaatschappijen hadden gemeld.

Bijna tachtig procent van de fietsongevallen wordt door menselijk falen veroorzaakt. De ongelukken vinden plaats daar waar een andere weggebruiker het fietspad kruist en de fietser daarbij niet ziet, of omdat de fietser zelf niet oplet. 29 procent van die ongelukken komen door die onoplettende fietser en wederom 29 procent door die andere verkeersdeelnemer die het fietspad kruist zonder de fietser op te merken. Slechte infrastructuur veroorzaakt 21 procent van de ongevallen.

Het VUB-team analyseerde achtenzestig fietsongevallen die op scholen waren gemeld en achtenzeventig ongevallen die bekend waren bij verzekeringen. De onderzoekers hebben de enquête rechtstreeks bij de jongeren uitgevoerd door de scholen te bezoeken. De slachtoffers uit de verzekeringsdatabase, afkomstig uit heel Vlaanderen, kregen dezelfde vragenlijst.

De aard van de ongevallen die bij de verzekering waren gemeld, was ernstiger en er was ook meer medische verzorging nodig dan bij die van de scholen. Opvallend was dat slechts 21 procent van de fietsongelukken die bij de verzekeringen bekend waren, ook vermeld stonden in de officiële politiedatabase. Er wordt dus weinig aangifte bij de politie gedaan, aldus het persbericht op de website van de universiteit. 

Dit bevestigt het vermoeden dat de officiële statistieken – wat betreft fietsongevallen - slechts het topje van de ijsberg tonen. Dit nieuws hoeft je goesting om te fietsen niet te verminderen, integendeel. Het komt er wel op aan je goed bewust te zijn van mogelijke risico’s. Wanneer andere weggebruikers je pad kruisen is het gewoon opletten geblazen.

ABCverzekering.be heeft ook een checklist Fietsen met tips over courante fietsverzekeringen.