Omwille van het coronavirus is er geen Autosalon dit jaar, maar de kranten en de magazines bulken dezer dagen van reclame voor de nieuwste modellen. De automerken organiseren overigens digitale rondleidingen in hun showrooms. Ook de kredieten en de verzekeringen komen hier en daar aan bod.

Met een omniumverzekering beschermt de consument het kapitaal dat hij in een nieuwe wagen investeert. Deze verzekering dekt uiteenlopende vormen van schade aan je wagen wanneer hiervoor niemand anders aansprakelijk is. Een omnium vergoedt enkel materiële schade, zoals de eigen schade aan het voertuig bij aanrijdingen, brand, diefstal, glasbreuk, noodweer en aanrijding door dieren. Een kleine of mini-omnium heeft dezelfde waarborgen behalve de eigen schade en is een goedkope manier om na enkele jaren je auto te blijven beschermen.

Volgens Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft 35 à 40% van de personenwagens in België een omniumverzekering en 10 à 15% een mini-omnium. Wanneer de omniumverzekering moet tussenkomen bedraagt de schade aan het voertuig gemiddeld 1.700 euro.

Gelukkig botsen we minder dan vroeger. Volgens de Assuralia-cijfers over de verplichte BA-autoverzekering (categorie toerisme en zaken) daalde de schadefrequentie in 2019 naar 5,70%. Dit wil zeggen: iets minder dan 6 op 100 in België verzekerde auto’s veroorzaken binnen het jaar een ongeval. Een paar jaar geleden was dit nog 7 op 100 auto’s.

Assuralia houdt ook statistieken bij over de meest voorkomende ongevallen. Dit betreft alle ongevallen met een snelle ‘directe regeling’ tussen de betrokken verzekeraars; met andere woorden de ongevallen zonder betwisting.

Top 5 van de botsingen

1.    Aanrijden van een geparkeerd of stilstaand voertuig (31%)
2.    Kop-staartbotsing, een voertuig wordt achteraan aangereden (25%)
3.    Het uitvoeren van een maneuver leidt tot een ongeval (22%)
4.    Het niet verlenen van voorrang (9%)
5.    Verandering van file of rijstrook (6%)

Vroeg of laat hebben de meeste bestuurders, hoe voorzichtig ze ook rijden, te maken met een aanrijding. Wat je dan te doen staat, lees je in de checklist Aanrijdingen. Aangifte doen kan met de app Crashform, waarbij de smartphones van beide partijen worden gebruikt.