Personen met een verhoogd gezondheidsrisico hebben het soms moeilijk om bij het aangaan van een lening een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Sinds 2015 heeft de wetgever het hen gemakkelijker gemaakt wanneer zij een eigen huis willen kopen, bouwen of verbouwen. In dat geval moet de verzekeraar een eventuele weigering motiveren of kan de aanvrager de hoogte van een voorgestelde bijpremie betwisten.

Vandaag gaat de wetgever een stap verder. Wie al 10 jaar van kanker genezen is of van wie de chronische ziekte onder controle is, verwerft het “recht om vergeten te worden” (de ziekte, welteverstaan) wanneer hij een schuldsaldoverzekering wil aangaan bij een hypothecair krediet voor het kopen, bouwen of verbouwen van een eigen woning of voor een professioneel krediet.

Meer details lees je in de rubriek Schuldsaldoverzekering.