De gezondheidscrisis had in 2020 vanzelfsprekend een impact op de tussenkomsten van de Ombudsman van de verzekeringen.

Onder meer de ziekteverzekeringen waren het voorwerp van meer klachten, lezen we in het jaarverslag dat op 22 juni verscheen op de website www.ombudsman.be. De betrokken verzekeraars legden echter een grote flexibiliteit aan de dag. Omdat heel wat zorg werd uitgesteld versoepelden de verzekeraars de termijnen voor de gedekte kosten in de pre- en post-hospitalisatieperiode.

De verzekeraars kunnen heel wat klachten voorkomen door meer in te zetten op heldere communicatie, luidt een andere vaststelling. Assuralia treedt de Ombudsman bij en start alvast met een nieuw project genaamd ‘Klare Taal’, waaraan ook universiteiten en hogescholen kunnen deelnemen. De Ombudsman is de instantie die meestal in laatste aanleg klachtendossiers onderzoekt. De tussenpersoon of de gebruikelijke contactpersoon bij een maatschappij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor een ontevreden consument. Daarnaast beschikt elke verzekeringsonderneming in ons land over een klachtendienst.

Check: ‘Waar kan ik terecht kan als ik ontevreden ben over een verzekering?