In 2020 mag je voor 990 euro aan pensioensparen doen (in 2019 was dat 980 euro). In de vorig jaar ingevoerde formule pensioensparen met verhoogd plafond stijgt het maximumbedrag van 1260 euro naar 1270 euro. Wie hoogstens 990 euro stort, krijgt het jaar nadien een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen. Wie een bedrag tussen 990 euro en 1270 euro inlegt, ontvangt een belastingvermindering van 25%. Met andere woorden: wie 990 euro stort, moet 297 euro minder aan belastingen betalen. Wie 1270 euro stort, geniet een korting van 317,50 euro op zijn volgende afrekening van de personenbelasting.

Je kan aan pensioensparen doen via een pensioenspaarverzekering of via een pensioenfonds. De eerste optie biedt veiligheid, aan de tweede optie is een beleggingsrisico verbonden waarbij de rendementen hoger kunnen zijn maar ook lager.

Meer lezen over de pensioenspaarverzekering.