Wat als ik een aanrijding heb met een niet-verzekerd voertuig? Wie zal dan mijn schade betalen? Geen paniek. Zoals bij elk ander ongeval vul je een aanrijdingsformulier in (dat kan ook met de app Crashform). Zo beschik je ook over alle gegevens van de tegenpartij. Doe bij onwil een beroep op de politie en noteer de gegevens van getuigen.

Wanneer je bent aangereden door een bestuurder van een niet-verzekerd voertuig dan wordt, eventueel met de hulp van je rechtsbijstandverzekeraar, je schade vergoed door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF). Het Fonds treedt op in de plaats van de afwezige autoverzekering.

Het BGWF zag in 2018 het aantal schadegevallen met niet-verzekerde voertuigen dalen: 7.232 aangiftes in plaats van 7.489 in 2017 (-3,4%). De werking van het BGWF wordt gefinancierd door de verzekeraars, maar dat betekent niet dat de veroorzaker van het ongeval vrijuit gaat. Het Fonds zal de vergoeding van het ongeval terugvorderen bij de aansprakelijke. Die vergoeding kan soms erg hoog oplopen: een ongeval met een gewonde kost gemiddeld zo’n 17.000 euro.

Onverantwoord gedrag leidt ook tot sancties. Zowel de eigenaar als de bestuurder van een niet-verzekerd voertuig riskeren een hoge boete, een gevangenisstraf en zelfs het aanslaan van het voertuig.

Steeds vaker lopen eigenaars van niet-verzekerde voertuigen tegen de lamp. Enerzijds spoort het BGWF hen op, door het kruisen van de gegevensbank van de nummerplaten en deze van de verzekeraars, en het sturen van aanmaningen. Anderzijds bekeurt de politie de overtreders tijdens controleacties en dankzij de inzet van automatische camera’s die de nummerplaten herkennen. De daling van het aantal ongevallen met niet-verzekerde wagens lijkt erop te wijzen dat deze aanpak loont.