Eén van de laatste verwezenlijkingen van de regering-Michel was de invoering van een nieuw soort aanvullend pensioen: het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW). Dat richt zich tot werknemers die vandaag geen of slechts een beperkt aanvullend pensioen (minder dan 3% van het loon) opbouwen. Die mogelijkheid gaat per eind maart 2019 in. Verzekeraars werken dergelijke producten uit.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk voor jou als werknemer? Het is aan jou om uit te maken of deze formule interessant is, hoeveel je hierin kan/wil sparen, en welke verzekeraar je hiervoor aanspreekt. Je bent dus niet gebonden aan de verzekeraar bij wie misschien je groepsverzekering loopt. Hou wel rekening met het bedrag dat je eventueel al in de tweede pijler opbouwt/hebt opgebouwd, de andere mogelijkheden die je al dan niet reeds benut om een aanvullend pensioen op te bouwen (zoals het pensioensparen) en uiteraard je persoonlijke financiële situatie. Laat je desgewenst begeleiden door een verzekeringsadviseur. De overheidsdatabank Sigedis zou in de loop van 2019 wellicht het bedrag aangeven waarop je in dit kader aanspraak kan maken, wat het weer eenvoudiger maakt.

Waar vind je meer info over het aanvullend pensioen? ABCverzekering wijst je de weg.