Wie als werknemer of zelfstandige een aanvullende pensioenverzekering afsluit (het gaat hier niet over het klassieke pensioensparen), ontvangt voortaan een ‘infofiche tweede pijler’vóór hij de overeenkomst ondertekent. Deze nieuwigheid is conform een Assuralia-gedragscode die op 1 oktober 2020 in werking treedt.

Het gaat om een gestandaardiseerde precontractuele informatiefiche, telkens specifiek voor volgende pensioenproducten:

  • het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ),
  • het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW),
  • de individuele pensioentoezeggingen voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon,
  • de individuele pensioentoezeggingen voor zelfstandige bedrijfsleiders,
  • Riziv-overeenkomsten voor zorgverstrekkers.

De infofiche informeert de verzekeringnemer op voorhand over de belangrijkste eigenschappen van het verzekeringsproduct (bijdragen, kosten, fiscaliteit, …). Het stelt hem ook in staat om gelijkaardige producten van verschillende verzekeringsondernemingen met elkaar te vergelijken.

De betrokkenen ontvangen de fiches elektronisch of op papier; zij staan ook op de website van de verzekeraars

Pro memorie, het pensioenstelsel in ons land kent drie pijlers. De eerste pijler betreft het wettelijk pensioen, de tweede pijler het aanvullend pensioen dat je via de werkgever of als zelfstandige opbouwt, de derde pijler het pensioensparen en het langetermijnsparen.

Meer info over het aanvullend pensioen.