In ons land lopen er momenteel 12 pilootprojecten voor thuishospitalisatie. Daarmee wil de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid testen of patiënten bepaalde zorgen thuis kunnen krijgen met dezelfde garanties op het vlak van kwaliteit en veiligheid als in het ziekenhuis. Het gaat over behandelingen met intraveneuze toediening van antibiotica en sommige behandelingen tegen kanker. De pilootprojecten lopen tot 1 juli 2019 en kunnen met een jaar verlengd worden.
 
Op verzoek van het RIZIV, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, hebben op dit ogenblik 10 verzekeringsondernemingen die bij Assuralia zijn aangesloten beslist om vrijwillig mee te werken aan deze pilootprojecten. Het gaat meer bepaald om de volgende ondernemingen: AG Insurance, Allianz, AXA, Baloise, Belfius Verzekeringen, DKV, Ethias, Justitia, KBC Verzekeringen en P&V Verzekeringen. Ze zijn bereid om financieel tussen te komen in de kosten van de thuis verstrekte behandelingen alsof deze hadden plaatsgevonden in het dagziekenhuis en dat zolang de pilootprojecten lopen. 
 
De verzekeringsondernemingen zullen tussenkomen in de kosten van een thuishospitalisatie volgens de voorwaarden die voorzien zijn voor een daghospitalisatie. Deze tussenkomst geldt enkel voor patiënten die deelnemen aan een pilootproject en die bij één van deze verzekeringsondernemingen een hospitalisatieverzekering hebben waarin daghospitalisatie gedekt is. De kosten verbonden aan de thuishospitalisatie zullen terugbetaald worden volgens de polisvoorwaarden van elke verzekeringsonderneming en binnen hetgeen wettelijk is toegelaten.
 
De tussenkomst volgens de voorwaarden voor een daghospitalisatie geldt uitsluitend voor de duur van de pilootprojecten. De verzekeringsondernemingen zullen hun deelname aan deze pilootprojecten periodiek evalueren en behouden zich het recht voor om ze op elk ogenblik stop te zetten.