In Wallonië is de aanwezigheid van rookmelders in de woning al enkele jaren verplicht. Volgens Hervé Jamar (MR) zijn ongeveer 60% van de woningen hiermee in orde. Volgens Marc Gilbert van de brandweerfederatie is het minder dan 50%, omdat er geen enkele controle is. Gevraagd naar de gevolgen in de brandverzekering, herinnert Wauthier Robyns in La Capitale (p.3) eraan dat de verzekering gewoon tussenbeide komt tenzij het contract de rookmelderverplichting heeft opgenomen.