In 1527 besloot Karel V na een brand die Amsterdam platlegde dat alleen nog mocht gebouwd worden met stenen muren en een harde dekking. In Haarlem werden dakwerkers die zich hieraan niet hielden een jaar uit de stad verbannen en riskeerden ze dat hun hand werd afgekapt indien ze zich toch in de stad zouden vertonen. Intussen is er veel veranderd, maar vallen er nog steeds slachtoffers omdat niet de gepaste, brandveilige bouwmaterialen werden gebruikt. Wie bouw- of renovatieplannen smeedt mag de tips van de Stichting niet in de wind slaan.