In september 2019 komt in het grootste net van secundair onderwijs in Vlaanderen een nieuw vak “mens en samenleving” in de plaats van één lesuur Nederlands. Om daar invulling aan te geven, beschikken de betrokken leraren onder meer over een kant-en-klare lessenreeks op www.beterzeker.be. Het betreft drie modules om het telkens één uur met de leerlingen van de derde graad (ongeacht de richting) te hebben over verzekeringen,één van de fundamentele activiteiten om onze samenleving te dragen.

www.beterzeker.be is overigens een krachtig instrument om als leraar (economie of gelijk welk vak) de lessenreeks naar zijn hand te zetten, aan te passen of aan te vullen naar eigen inzichten en prioriteiten. Zo kan de gebruiker het pakket, als hij dat wil, zelfs ombouwen naar een reeks lessen Nederlands.

Leerkrachten met suggesties voor het aansnijden op school van andere thema’s over risico’s en verzekeringen, sturen een bericht naar info@ABCverzekering.be.