Leerkrachten zien zich noodgedwongen om vanop afstand hun leerlingen bij de les te houden.

Dat vraagt van hen veel inzet en verbeelding, waarvan de pers soms voorbeelden geeft. En waarom geen les over verzekeringen?

In Vlaanderen beschikken leerkrachten over een zeer ruim aanbod aan leermiddelen online, waaruit zij kunnen kiezen op www.klascement.be. Deze website tracht dit aanbod aan 57.359 (!) leermiddelen te ordenen per richting en thema, wat niet eenvoudig is.

Om toch maar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg te vinden laat www.klascement.be de leerkrachten elke tool die zij ontdekken en gebruiken ook quoteren.

Voor www.beterzeker.be , de lessenreeks over verzekeringen die Assuralia met Lannoocampus heeft ontwikkeld ten behoeve van de leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs (alle richtingen), hebben alle betrokken leerkrachten de maximumquote van vijf sterren gegeven.

De lessenreeks over verzekeringen omvat drie modules die overeenstemmen met telkens één lesuur. De website is wel zo opgebouwd dat elke leerkracht ook elke module naar zijn hand kan zetten en er een zeer persoonlijke les kan van maken. De website biedt de leerkrachten overigens een handleiding aan. Leerlingen van hun kant kunnen eveneens op eigen houtje op www.beterzeker.be oefeningen maken.

Om leerkrachten de zoektocht op KlasCement te besparen, vinden ze hier de rechtstreekse link naar BeterZeker.